TRACES

Cubes, 2016, Perspex, digital print, dimensions:  12cmx12cmx12cm, 19cmx19cmx19cm, 30cmx30cmx30cm

Traces, 2016, Perspex, digital print, dimensions:  12cmx12cmx12cm, 19cmx19cmx19cm, 30cmx30cmx30cm

Traces no.2, 2016, Perspex, digital print, dimensions:  12cmx12cmx12cm, 19cmx19cmx19cm, 30cmx30cmx30cm

Traces, 2016, Perspex, digital print, LED panel light, dimensions:  12cmx12cmx12cm, 19cmx19cmx19cm, 30cmx30cmx30cm

Traces no.2, 2016, linen, veil, stitching, digital print, dimensions: 10cmx10cmx10cm, 30cmx30cmx30cm, 12cmx12cmx12cm

Traces no.2, 2016, linen, veil, screen-print, stitching, dimensions: 30cmx30cmx30cm